မဂၤလာပါရွင္.. ဒီဘေလာဂ္ေလးကို ၂၀၀၆ ၾသဂုတ္လမွာ စတင္ေရးခဲ႔ပါတယ္။ အခုေတာ႔ အိမ့္ခ်မ္းေျမ့ေဒါ့ကြန္းမွာ စာေတြ ဆက္ေရးေနေၾကာင္းပါ...။
လာလည္ေသာ လူနည္းစု ေမာင္ႏွမမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။

Thursday, March 25, 2010

4 Fatigue Fighters

1. Loose a Snooze (Which do you think is better, to hit the snooze button and get up 30 minutes later? Or to get up when your alarm actually goes off? Dr. Oz says to lose the snooze. He says that the deeper sleep is when you have REM sleep (when you have dreams) and restorative sleep, but this can’t happen when your alarm is going off and you are hitting the snooze button. So the extra 30 minutes of sleep you get after the snooze button does not actually help your fatigue.)

2. Get a Lemon Lift (lemon keeps you awake and alert. So if you are feeling tired or sluggish, try putting some Lemon Oil on the inside of your wrists for an instant lemon lift)

3. Get Multi-Vitamines (counteract a big heavy lunch - take Multi-vitamins after or before big meals to dilate your arteries back to being bigger)

4. D-Ribose ( Put this sugar-like power into juice especially less sweet juice like orange juice or grapefruit juice).

http://www.drozfans.com

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...