မဂၤလာပါရွင္.. ဒီဘေလာဂ္ေလးကို ၂၀၀၆ ၾသဂုတ္လမွာ စတင္ေရးခဲ႔ပါတယ္။ အခုေတာ႔ အိမ့္ခ်မ္းေျမ့ေဒါ့ကြန္းမွာ စာေတြ ဆက္ေရးေနေၾကာင္းပါ...။
လာလည္ေသာ လူနည္းစု ေမာင္ႏွမမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။

Tuesday, December 08, 2009

ကေနဒါသို႔ (အလုပ္လာလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ - skilled workers )

ကေနဒါကို ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လာလိုပါက ဒီပိုစ္႔ မွာေရးထားသလို မိမိရဲ႕အလုပ္ရွင္က အလုပ္ခန္႔ရန္ အဆင္သင့္ေစာင့္ေနတယ္ဆိုရင္ offer of arranged employment ၀င္ခြင့္ဗီဇာက ပိုၿပီးအဆင္ေျပနိုင္ပါတယ္။
တစ္ကယ္လို႔ offer of arranged employment မရွိဘူးဆိုရင္လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈလုပ္သားေတြ အေနနဲ႔ ဗီဇာေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္။

Skill Type 0 (managerial occupations) or Skill Level A (professional occupations)
0111: Financial Managers
0213: Computer and Information Systems Managers
0311: Managers in Health Care
0631: Restaurant and Food Service Managers
0632: Accommodation Service Managers
0711: Construction Managers
1111: Financial Auditors and Accountants
2113: Geologists, Geochemists and Geophysicists
2143: Mining Engineers
2144: Geological Engineers
2145: Petroleum Engineers
3111: Specialist Physicians
3112: General Practitioners and Family Physicians
3141: Audiologists and Speech Language Pathologists
3143: Occupational Therapists
3142: Physiotherapists
3151: Head Nurses and Supervisors
3152: Registered Nurses
3215: Medical Radiation Technologists
3233: Licensed Practical Nurses
4121: University Professors

4131: College and Other Vocational Instructors
6241: Chefs
6242: Cooks
7213: Contractors and Supervisors, Pipefitting Trades
7215: Contractors and Supervisors, Carpentry Trades
7217: Contractors and Supervisors, Heavy Construction Equipment Crews
7241: Electricians (Except Industrial and Power System)
7242: Industrial Electricians
7251: Plumbers
7252: Steamfitters, Pipe fitters and Sprinkler System Installers
7265: Welders and Related Machine Operators
7312: Heavy-Duty Equipment Mechanics
7371: Crane Operators
7372: Drillers and Blasters – Surface Mining, Quarrying and Construction
8221: Supervisors, Mining and Quarrying
8222: Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service
9212: Supervisors, Petroleum, Gas and Chemical Processing and Utilities

Skill Level B — Occupations usually require college education or apprenticeship training
• Contractors and Supervisors, Trades and Related Workers
• Supervisors, Railway and Motor Transportation Occupations
• Machinists and Related Occupations
• Electrical Trades and Telecommunication Occupations
• Plumbers, Pipefitters and Gas Fitters
• Metal Forming, Shaping and Erecting Trades
• Carpenters and Cabinetmakers
• Masonry and Plastering Trades
• Other Construction Trades
• Machinery and Transportation Equipment Mechanics (Except Motor Vehicle)
• Automotive Service Technicians
• Other Mechanics
• Upholsterers, Tailors, Shoe Repairers, Jewellers and Related Occupations
• Stationary Engineers and Power Station and System Operators
• Train Crew Operating Occupations
• Crane Operators, Drillers and Blasters
• Printing Press Operators, Commercial Divers and Other Trades and Related Occupations, n.e.c.

Skill Level C — Occupations usually require secondary school and/or occupation-specific training
• Motor Vehicle and Transit Drivers
• Heavy Equipment Operators
• Other Transport Equipment Operators and Related Workers
• Other Installers, Repairers and Servicers
• Longshore Workers and Material Handlers

Skill Level D — On-the-job training is usually provided for occupations
• Trades Helpers and Labourers
• Public Works and Other Labourers, n.e.c.

အထက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံ တစ္ႏွစ္ရွိတယ္ဆိုရင္… ဆယ္ႏွစ္အတြင္းမွာလည္း ဒီလိုအလုပ္ေတြကို လုပ္ခဲ႔တယ္ဆိုရင္ skilled worker ေတြ အေနနဲ႔ ဗီဇာေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္။
ဗီဇာေလွ်ာက္ၿပီဆိုရင္

ပညာေရး (အဂၤလိပ္သို႔မဟုတ္ ျပင္သစ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈ (ကေနဒါမွာ ရုံးသုံးဘာသာစကားက အဂၤလိပ္နဲ႔ျပင္သစ္ ၂မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္))
လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ၊
အသက္အရြယ္
offer of arranged employment ရွိမႈ၊ မရွိမႈ
လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္တတ္မႈ
စတဲ႔ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကို ၾကည့္ၿပီး အမွတ္ေပးပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ၆၇ မွတ္ရရင္ ေအာင္ပါတယ္။

ပညာေရး

ပညာေရးမွာ အနည္းဆုံးေတာ့ အထက္တန္းေအာင္ရပါမယ္။ အထက္တန္းေအာင္ရင္ (ဒီကအထက္တန္းက ၁၂တန္းထိျဖစ္ပါတယ္) ၅ မွတ္၊ ၁နွစ္ဒီပလိုမာသင္တန္းေအာင္ရင္ ၁၂မွတ္၊ ယူနီဗာစတီဒီဂရီတစ္ခုရရင္ ၁၅မွတ္၊ ယူနီဗာစတီဒီဂရီ ႏွစ္ခုနွင့္ ႏွစ္ခုအထက္ဆိုရင္ ၂၂မွတ္နဲ႔ မာစတာသို႔မဟုတ္ Ph.D. ဆိုရင္ ၂၅မွတ္ စသျဖင့္ အမွတ္ေပးပါတယ္။ ၂၅မွတ္ကေတာ့ ပညာေရးမွာ အျမင့္ဆုံးရတဲ႔ အမွတ္ပါ။အဂၤလိပ္သို႔မဟုတ္ ျပင္သစ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈ

အဂၤလိပ္သို႔မဟုတ္ ျပင္သစ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈကေတာ့ အေရး၊ အဖတ္၊ အေျပာ နဲ႔ နားလည္နိႈင္မႈေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အမွတ္ရပါတယ္။ ကိုယ္က ျပင္သစ္စာေကာ အဂၤလိပ္စာပါ အေရးအဖတ္အေျပာအဆိုနဲ႔ နားလည္နိုင္မႈ ျမင့္တယ္ဆိုရင္ အမွတ္မ်ားမ်ား ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အဂၤလိပ္စာကို အေတာ္အတန္ ေျပာဆိုေရးတတ္တယ္ဆိုရင္ ဂ မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံေလာက္ပဲ ေရးတတ္ဖတ္တတ္ေျပာတတ္ၿပီး အေျခခံေလာက္ပဲ နားလည္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၂မွတ္ပဲ ေပးပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္စြာ ေရးတတ္ဖတ္တတ္ေျပာတတ္တယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ၁၆မွတ္အထိေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပင္သစ္စာပါ ကၽြမ္းက်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အမွတ္ေတြ ထပ္ရပါမယ္။လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံ၊

အထက္ေဖာ္ျပပါ စာရင္းထဲက လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ားအေနနဲ႔ လုပ္သက္တစ္ႏွစ္နဲ႔ေအာက္ဆို အမွတ္ မရပါဘူး။ တစ္ႏွစ္နဲ႔ နွစ္နွစ္အတြင္းမွာဆိုရင္ ၁၅မွတ္၊ နွစ္နွစ္နဲ႔သုံးႏွစ္အတြင္းမွာဆိုရင္ ၁၇ မွတ္၊ သုံးႏွစ္နဲ႔ ေလးႏွစ္အတြင္းမွာဆိုရင္ ၁၉ မွတ္နဲ႔ ေလးႏွစ္အထက္ဆိုရင္ေတာ့ ၂၁ မွတ္ရပါတယ္။

အသက္အရြယ္
အသက္ ၁ရ ႏွစ္နဲ႔ေအာက္ဆိုရင္ အမွတ္ တစ္မွတ္မွ မရပါဘူး။ ၁ရ ဆိုရင္ ၂မွတ္၊ ၁ဂႏွစ္ဆိုရင္ ၃မွတ္၊ ၁၉ႏွစ္ဆို ၆ မွတ္၊ ၂၀ႏွစ္ဆိုရင္ ဂမွတ္၊ ၂၁မွ ၄၉ႏွစ္ဆိုရင္ ၁၀မွတ္၊ အသက္ ၅၀ဆိုရင္ ဂမွတ္၊ ၅၁ႏွစ္ဆိုရင္ ၆ မွတ္၊ အသက္ ၅၂ႏွစ္ဆိုရင္ ၄ မွတ္၊ ၅၃ႏွစ္ဆိုရင္ ၂မွတ္၊ အသက္ ၅၃နဲ႔အထက္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္မွတ္မွ မရပါဘူး။ ဆိုလိုတာ အသက္ ၂၁နဲ႔၄၉ၾကားက အလုပ္လုပ္နုိင္မယ့္သူေတြကို ပိုၿပီး လိုလားပါတယ္။

offer of arranged employment ရွိမႈ၊ မရွိမႈ

ကိုယ္႔ကို အလုပ္ေပးမယ့္အလုပ္ရွင္က အဆင္သင့္ရွိေနတယ္၊ ကိုယ္ကလည္း အဲဒီအလုပ္မွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မွာ ေသခ်ာရင္ အမွတ္ျပည့္ ၁၀မွတ္ရပါတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ တစ္မွတ္မွ မေပးပါဘူး။

လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္တတ္မႈ (Adaptability)

လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ ေနထိုင္တတ္မႈမွာေတာ့ ဘာေတြကိုထည္႔တြက္သလဲဆိုရင္ မိမိနဲ႔အတူတူပါလာမယ့္ ဇနီးခင္ပြန္းရဲ႕ ပညာေရး၊ ကေနဒါမွာ ေက်ာင္းတက္ဖူးျခင္းရွိ မရွိနဲ႔၊ အလုပ္အကိုင္လုပ္ဖူးျခင္း ရွိ မရွိေတြကိုပါ အမွတ္ေပးစနစ္နဲ႔ထည္႔တြက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကေနဒါမွာ မိဘ၊ အဖိုးအဘြား၊ အေဒၚ၊ ဦးေလး၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ၊ တူ၊တူမ၊ သားသမီးနဲ႔ေျမး၊ ဇနီးခင္ပြန္း တစ္ေယာက္ေယာက္ဟာ ကေနဒီယန္ဟုတ္မဟုတ္၊ permanent resident ဟုတ္မဟုတ္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့လည္း အမွတ္ရပါတယ္။

(ဥပမာအားျဖင့္ ကိုယ္ကအိမ္ေထာင္မရွိသူ (ရွိရင္လည္း အိမ္ေထာင္ဘက္က ဒီဂရီတစ္ခုပဲရတယ္၊ ကေနဒါမွာလည္း ေက်ာင္းမေနဖူးဘူး၊ အလုပ္လည္းမလုပ္ဖူးဘူး) ကိုယ္ဟာလည္း ဒီဂရီတစ္ခုပဲရတယ္၊ အဂၤလိပ္စာကို အလယ္အလတ္ပဲ ေရးတတ္ေျပာတတ္တယ္၊ ျပင္သစ္စာမတတ္ဘူး၊ offer of arranged employment မရွိဘူး၊ ဆိုရင္ ေအာင္မွတ္ျဖစ္တဲ႔ ၆၇ မွတ္ရရန္ မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း အမွတ္ ၆၇ မွတ္မရလို႔ မေလွ်ာက္ရဘူးဆိုတာေတာ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ကေနဒါမွာ ကိုယ္ဟာ economically established ျဖစ္နိုင္မယ္လို႔ ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ ယုံၾကည္မႈရွိတယ္ဆိုရင္၊ အဲဒီအခ်က္ကိုလည္း အေထာက္အထားနဲ႔ ျပနိုင္မယ္၊ ေျပာႏိုင္မယ္ဆိုရင္ skilled worker တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ ဗီဇာ ေလွ်ာက္နိုင္ပါတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ကိုယ္က ဘြဲ႔ႏွစ္ခုေလာက္ ရထားမယ္၊ အိမ္ေထာင္ဘက္ကလည္း ႏွစ္ခုေလာက္ရထားမယ္ဆိုရင္ အမွတ္ကပိုျမင့္လာၿပီး ေအာင္မွတ္ေက်ာ္ႏိုင္ပါတယ္။ က်မသိတဲ႔သူေတြထဲမွာေတာ့ စကၤာပူမွ မိသားစုေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လာၾကပါတယ္။ စကၤာပူနိုင္ငံမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူေတြကေတာ့ ကေနဒါကို permanent resident visa ရၿပီးမွ ၀င္လာသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွ သူနာျပဳအခ်ိဳ႕လည္း ဒီမွာအလုပ္ရွင္ (Private nurse) လိုခ်င္သူမ်ားနဲ႔ခ်ိတ္ၿပီး ေရာက္လာၾကသူေတြလည္းရွိပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ foreign workers ေတြနဲ႔အလုပ္လုပ္ေနၿပီး သုံးနွစ္ျပည့္သည့္အခါမွာ permanent resident visa ျပန္ေလွ်ာက္ၾကရပါတယ္။

က်မသူငယ္ခ်င္းေတြထဲမွာ စကၤာပူမွ ကေနဒါpermanent resident visa ေလွ်ာက္တာ မရၾကသူေတြလည္းရွိပါတယ္။ စကၤာပူမွာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံရွိရဲ႕သားနဲ႔ AutoCAD တတ္သလားဟု ကေနဒီယန္လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ စကၤာပူအမ်ိဳးသမီးက ေမးတာကို မတတ္ဘူးဟု ရိုးသားစြာေျဖလိုက္တာနဲ႔ အျခားအေတြ႕အႀကဳံေတြ အမ်ားႀကီးရွိရဲ႕သားနဲ႔ AutoCAD ေလးမတတ္တာတစ္ခုတည္းနဲ႔ အင္တာျဗဴးက်သြားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီသူငယ္ခ်င္းက သူငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ကေနဒါမွာ အေျခခ်ၿပီး ဂ်ဲဂြာစီးမယ္လို႔ ေျပာေျပာေနခဲ႔တာ စကၤာပူအမ်ိဳးသမီးက သူ႔ကို ကပ္သပ္ၿပီး အင္တာျဗဴးခ်လိုက္လို႔ က်မတို႔ပါ မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္ခဲ႔ရပါတယ္။ အခုေတာ့ အဂၤလန္မွာ မာစတာထပ္ယူၿပီး ဂ်ဲဂြာစီးေနပါၿပီ။ သူအိပ္မက္မက္ခဲ႔ဖူးတဲ႔ ကေနဒါကိုေတာ့ မေရာက္လိုက္ေပမယ့္ အဂၤလန္မွာ အဆင္ေျပေနပါတယ္။ ကေနဒါကို ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ က်န္ရစ္ခဲ႔တဲ႔ မိသားစု၀င္ေတြကို ဘယ္လိုေခၚလို႔ရသလဲ ဆုိတာကို ဆက္ေရးေပးပါ႔မယ္ရွင္။

ကေနဒါသို႔ (အလုပ္လာလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ - IT workers )
ကေနဒါသို႔ (အလည္လာလိုသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတက္လိုသူမ်ားအတြက္)

Comments from ainchannnmyay.com


1.

ဒီပို႔စ္ေရာ ေရွ႕ကပို႔စ္(၂)ပုဒ္ပါ စိတ္ဝင္စားသူေတြအတြက္ အင္မတန္အသံုးဝင္မယ့္ပို႔စ္ေတြပါ မမအိမ့္ေရ… ေသေသခ်ာခ်ာ အေသးစိတ္ျပည့္စံုေအာင္ ရွင္းျပထားတဲ့ မရဲ႕ေစတနာကို ေလးစားမိပါတယ္။
Comment by ေရႊျပည္သူ — December 8, 2009 @ 11:23 pm
2.

သိသင့္တာေလးေတြကို မွ်ေ၀းေပးထားတဲ့ မေလးရဲ႕ စိတ္ထားေလးကို ေလးစားအားက်မိပါတယ္။ ဘယ္အရပ္ ဘယ္ေဒသကို သြာသြား သိသင့္တာေလးေတြ မွတ္သားထားသင့္တာေလးေတြက အျပည့္ပဲေနာ္။
ေက်းဇူးပါ မေလးေရ….။
ခင္မင္ေလးစားလွ်က္
ဒ႑ာရီ
Comment by ဒ႑ာရီ — December 8, 2009 @ 11:50 pm
3.

Hi, sis,
Thanks a lot for sharing. I love your stories & poems too.
Please kindly allow me to link your domain at my blog. Thank you. :)
Comment by Zun Moe Sett — December 9, 2009 @ 1:06 am
4.

လာဖတ္သြားတယ္ေနာ္
Comment by rose of sharon — December 9, 2009 @ 3:35 am
5.

Bonjour Ma lay,
Merci Beaucoup for ur post
ဒါဆိုရင္ ၁မွတ္ေလာက္ရမလား ဟား၂၂
Au revoir
Comment by westcoast22 — December 10, 2009 @ 12:44 am
6.

I want to know how can I apply Canada PR visa and requirements. Thanks.
Comment by ZZA — December 11, 2009 @ 7:10 am
7.

မေလးေရ…
တစ္ကယ္လိုအပ္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ သိသင့္သိထိုက္တဲ့အခ်က္အလက္ေလးေတြကို ေစတနာအျပည့္နဲ႔ ေ၀မွ်ေပးထားတာေတြ႔ရလို႔ ေလးစားပါတယ္ဗ်ာ…။
(ကၽြန္ေတာ့္အစ္မက ဗြီဒီယိုေတြလည္း..တည္းျဖတ္တတ္တယ္ေနာ္…။ သရုပ္ေဆာင္လိုရင္ ေျပာေနာ္..မေလး…:D..)
ခင္မင္ေလးစားတဲ့
ဏီလင္းညိဳ
Comment by ဏီလင္းညိဳ — December 11, 2009 @ 7:19 pm
8.

တစ္ကယ္လိုအပ္ေနတဲ့သူေတြအတြက္ သိသင့္သိထိုက္တဲ့အခ်က္အလက္ေလးေတြကို ေစတနာအျပည့္နဲ႔ ေ၀မွ်ေပးထားတာေက်းဇူးပါ
Comment by june — December 14, 2009 @ 6:22 pm
9.

I have got this information since last few years ago and I have my points was only 59 to get 67 .and what I would like to know is that is there any employment agencies which can arrange for the job .??
Because it is more easy than adding the pass marks.and most of people doesn’t have any relative in Canada and mostly their points is block at 59 ….
Hope ..u can share any information about employment opportunities which can arrange for visa…..
thank.
Comment by ခ်က္ၾကီး — December 18, 2009 @ 8:11 am
10.

je te remercie de tout mon coeur pour cette information. est il facile pour charche le travil ? Au Canada, est-il chaud? je pense que il est tres fois. Comment tu dis?
How many points should I get for that Ma lay :p.
Comment by Prince — January 1, 2010 @ 8:51 am

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...